FontExpert2007 - за работа с PostScript, TrueType и OpenType шрифтове
Monday, 26 November 2007

При използването и имате възможност за:

 - преглед на шрифтове. FontExpert2007 предоставя детайлна информация за избрания шреифт, включително, относно разработчика, авторските права, True Type таблица, количество кърнинг двойки, метрика на шрифта и т.н.

 - FontExpert2007 предлага възможност за детайлен преглед на всички глифи от избрания шрифт, както и копиране на определен символ в клипборда, под формата на текст или криви - можете да създавате групи. Програмата предлага възможност за създаване на групи от шрифтове, които впоследствие могат да бъдат активирани, деактивирани или временно активирани.

 - можете да управлявате шрифтове. FontExpert2007 разполага с интуитивен интерфейс, благодарение на който работата с шрифтовете е максимално улеснена. Можете да инсталирате ,копирате,премахвате, сортирате и филтрирате наличните шрифтове в системата.

 - печат на избрани шрифтове. Ако желаете можете да разпечатате цялата таблица съдържаща всички глифи от избрания шрифт, избран предварително дефиниран текст с различни размери на шрифта. Можете да разпечатвате както вече инсталирани, така и все още не инсталирани шрифтове.

Повече за програмата, както и 30-дневна демоверсия можете да намерите на адрес: http://www.proximasoftware.ru/fontexpert/