Дигитален офсетов печат

НР Indigo дигиталните печатни машини , базирани на дигиталната офсетова технология, предлагат уникална комбинация от много добро качество на печат, висока скорост, широка цветова гама, многообразие на използваните печатни материали и възможност за корекции във всяко отделно копие.
Какво представлява дигиталният офсетов печат?
1. ДИГИТАЛЕН?
Отпечатанато изображение се формира директно на файл. За разлика от конвенционалните печатни процеси, тук има междинни процеси между вече готовият за печат файл и крайният отпечатък. Избягва се нуждата от експонация на филми и копиране на печатни форми.
Отпада необходимостта от предварителна подготовка на печатната машина - няма монтаж на плаки, няма настройки за пасер на цветовете.НР процесът а изцяло дигитален - от създаването до отпечатването. По този начин всеки отделен отпечатък може да бъде съвсем нов, включващ променлива информацияе според нуждите на потребителя.

2. ОФСЕТОВ
Офсетов печат, най-общо означава наличие на междинен цилиндър,който пренася изображението от оригинала върху дадения материал за печат (хартия, фолио и др.)
Базирайки се на офсетовия печат, дигиталната технология на НР Indigo използва неговите предимства:
Наличието на междинен цилиндър предпазва повърхността на печатната форма от износване, поради механичен контакт с хартията, в процеса на печат.
Компенсират се неравностите по повърхността на хартията, като се осигурява пълен пренос на мастилото върху нея. Възможен е печат върху разнообразни по вид и дебелина печатни материали и офсетовият печат чувствително превъзхожда, в този аспект ксерографските технологии със сух тонер.
Една значима разлика между класическия офсет и технологията на НР е, че при всеки нов оборот на печатната машина, може да се генерира ново дигитално изображение за печат - предпоставка за печат на монохромни и цветни поменливи данни.

3. ПЕЧАТ
Технологията на НР осигурява пълноцветен дигитален печат (CMYK), както и печат с допълнителни клиентски цветове (100% покритие на Pantone - скалата, хексахромен печат).

Особености на дигиталния офсетов печат по технологията на HP Indigo.
HP Indigo дигиталният, офсетов печат използва точно офсетово мастило - HP Elektrolnk, което позволява нанасянето на тънък хомогенен слой (под 1-2 микрона) върху хартията, възпроизвеждайки доста точно нейния релеф. Постига се висока резолюция на изображението, ярки контури на детайлите, равни тонове. Печатният процес на НР конкурира по качество традиционния офсетов печат.
HP Elektrolnk предлага широка гама от цветове, включваща:
- Стандартните CMYK (cyan, magenta, yellow, black) цветовете, стандартизирани по Евро скалата.
-HP IndiCrome - 6-цветна система. Добавени са виолетов и оранжев цвят, разширяващи извънредно гамата на CMYK пространството.
-HP IndiChrome spot colors - възможност за забъркване на запазени цветове (по Pantone).
-Флуорисцентни мастила - възможност за печат с фосфорисциращи мастила.
-Симпатични мастила (Invisible inks) - широка гама от възможности за печат на защитни знаци и текстове, видими в UV диапазона.
Отпечатъкът излиза от машината, практически сух и се елиминира рискът от полепване на мастило по следвашото копие. Незабавното съхнене на отпечатъка позволява двустранен печат. Книговезките операции могат да започнат веднага. Това е главното му предимство пред традиционния офсет, където се изисква или допълнително оборудване за подсушаване на хартията, или съхнене на отпечатъка, при естествени условия, са около няколко часа, преди да започнат довършителните процеси.

Печатният процес се състои от следните операции:

1. Електро- статично зариждане на фоточувствителната плака PIP (Photo Imaging Plate), върху която, чрез лазарен лъч се генерира дигиталното изображение за печат, за всеки цвят.
2. Нанасяне на мастилото въху PIP и проявяване на изображението
3. Пренасяне на мастилото върху офсетовия цилиндър.
4. Пренасяне на мастилото от офсетовия цилиндър върху хартията, разположена върху натисковия цилиндър.
Тези операции се повтарят за всяка отделна сепарация (Цвят).

Предимства на дигиталния офсетов печат на HP Indigo.

Качество на печат.
1. Отчетливи контури на изображението и висока разделителна способност.
Ако печатното изображение се разглада при голямо увеличение, лесно може да се забележи, че технологията на НР дава много по-ясни и отчетливи контури на точката от ксерогравската технология, със сух тонер, а дори от класическата офсет технология. Прецизността на контурите е особено ясно изобразена по краищата на полутоновата точка или при наличие на фини детайли в изображението.
2. Нарастване на точката и постоянни характеристики на цвета.
Нарастването на точката има предсказуем характер и се контролира от системите за дигитален печат на НР. Печатната машина има вградена компенсация на нарастването на точката, така че на печат да се получи това, което е заложено в заданието. Прави се автоматична корекция на оптичната плътност и размера на точката и всеки отпечатък в рамките на едно задание е с едно и също качество.
При класическата офсетова технология тези параметри се променят чувствително в процеса на печат поради съотношението мастило/вода, износването на печатните форми и офсетовите платна, а промените във влажността на въздуха се отразяват на поглъщащата способност на хартията.
3. Реалистичност на изображението.
НР Elektrolnk мастилото създава много тънък слой при печат и запазва ефекта на хартията - гланцова, матова или релефна. Дигиталният печат, както и класическата офсетова технология създават реалистично изображение.
Ксерографски процеси със сух тонер реализират печат, при които се наблюдава видима разлика между гланца на хартията и на печата, което влошава качеството на печатния образец и неговото възприемане.
4. Цветно пространство.
HP Elektrolnk отговаря на световните стандарти за възпроизвеждане на цветове. Тези стандарти са базирани на т.нар. process color - Cyan, Magenta, Yellow,Black (CMYK).
HP IndiChrome Elektrolnk разширява възможностите на печат с 6 цвята или с бъркани (Pantone) цветове.
Уникалната HP Indigo Ink Mixing Sistem позволява "забъркване" на широка гама от специални цветове, използвайки 11 основни мастила с помощта на напълно автоматизиран софтуер, който измерва всички параметри.
5. Готовност за допълнителна довършителна обработка на тиражите.
Тъй като мастилото на НР изсъхва веднага след нанасянето му върху хартията, отпечатъкът е напълно готов за следващи книговезки операции (при офсетовия печат, този процес има продължителност няколко часа).
Мастилата на НР имат относително ниска кемпература на нанасяне - около 100 С (при ксерографските процеси със сух тонер, тя е 150 С), а това предпазва хартията от деформация.
6. Устойчивост на светлинно въздействие.
Съставът на НР мастилата създава изключителна устойчивост на отпечатъка на атмосферни влияния, включващи влага, химически замърсители от въздуха, ултра виолетово лъчение и др.

Широк спектър от материали за печат.
В дигиталната офсетова технология на НР, се използва голямо разнообразие от печатни материали - с различни повърхности и дебелина. В това отношение, HP Indigo надминават всички останали, дигитални технологии за печат. Печатните материали включват хартия (матова, гланзова, релефна), фолиа (бели, метализирани, прозрачни),PVC и поликарбонатни, бели, полупрозрачни и прозрачни специални материали.
За всички тези материали се използва само един тип НР Electrolnk мастило, т.е. не се налага смяна на мастилото, при смяна на материала за печат. За сравнение, при конвенционалния офсетов печат, се използват различни видове мастила за хартии и за полимерните материали, а консумацията на мастило зависи от качествата на хартията. Ксерографските процеси със сух тонер, са силно зависими от електростатичните характеристики на хартиите и дори малки промени в атмосферната влажност, могат значително да повлияят на качеството на печат. Високата температура на изпичане на тонера, ограничава приложението му за различни пластични материали.

Ламиниране и повърхностно лакиране.
Материалите, отпечатани по НР технологията, са съвместими със стандартните довършителни процеси, като ламиниране и лакиране.
Съществено предимство в случая се явява отсъствието на талк, пудри и други различни добавки, ускоряващи съхненето на печатната продукция при офсетовия печат.

Защо е уникална дигиталната технология на HP Indigo?
Днес дигиталната печатна технология на НР е единствената, която разширява границите на традициония офсетов печат, добавяйки разнообразие в печатните материали, печат на променливи данни, разширено цветово пространство.
Тъй наречените Direct Image(DI) печатни машини, използват вградена технология за производство на плаки. Тъй като, на практика тези машини приемат данни в цифров вид , те често се споменават като дигитални печатни машини. За разлика от дигиталната технология на НР, те обаче не могат да реализират печат с променливи данни. Аналогично на конвенционалните офсетови машини, те печатат фиксирани данни, след като вече е създадена плаката.
Друга дигитална технология, позволяваща печат с променливи данни, е ксерографската със сух тонер. Ограниченията на тази технология са:
-Критичен размер на частиците, който е 7-9 микрона, и не може да осигури нужното качество на печата, особено при финни детайли.
-Висок гланц на печата, който не запазва ефекта на хартията - получава се силен контраст между изображението и хартията.
-Ксерографските печатни машини използват отделни секции, за всеки цвят, като за двустранен печат секциите се удвояват. В тази връзка, сравнявайки двете технологии, трябва да вземем предвид намалените габарити и опростената конструкция на НР машините. Това води до намалени разходи за обслужване и резервни части, както и минимални проблеми с пасера.


Статията е препечатана от в-к БЪЛГАРСКА ПОЛИГРАФИЯ
BULGED