Възможно ли е и как могат да бъдат изтрити всички налични стилове в даден файл работен в Quark наведнъж?

Да, възможно е. Менюто, откъдето могат да се управляват, респективно изтриват с обща селекция параграфните стилове се намира в Edit/Style Sheets.