Технологии за печат на баркодове

Матричен печат

Матричният печат е една от най-старите технологии за печат на етикети. Обикновенният матричен баркод принтер е модифициран принтер за документи, работещ с хартия с перфорация. Задвижвани от електромагнит игли удрят върху намастилена найлонова лента и пренасят мастилото върху хартията или етикета. Изображението се получава при движението на хартията и иглите на печатащата глава като матрица от точки.

Матричен печат

Предимства
Матричните принтери са широко разспространени и с относително ниска цена. Те могат да печатат практически върху всякакви видове бланки, документи с широк печат и цвят (цветни мастилени ленти). Матричните принтери използват лента за многократна употреба, което намалява себестойността на отпечатъка.

Недостатъци
Матричните принтери печатат баркодове с малка или средна плътност, което може да не удовлетворява крайния потребител.
Размера на точката на матричния принтер ограничава размера на най-малкия елемент и плътността на баркода. Примерът по-долу показва достатъчно прикпокриване на точките и недопустимо малко припокриване на матричен принтер за печат на баркодове.

Матричен печат

При продължително използване на една съща лента трябва да се следи за качеството на отпечатъка, за да се осигури приемлив контраст на баркода. Използването на лента с остарял мастилен слой също може да доведе до некачествен баркод, който да не може да бъде прочетен от скенер.
Отпечатъка може да се размаже, вследствие от попиването на мастило от хартията.
Етикетът, отпечатан с матричен принтер, има трайност колкото обикновена хартия. С него не могат да се печатат устойчиви на вода и химикали етикети.
Матричните принтери не могат да печат графики.
Скоростта на печат е много малка при печат на качествени баркодове.

Мастилено-струен печат
Мастилено-струйният печат е най-често използвания метод за маркиране директно върху продукта при високи скорости на поточната линия. Капките с мастило избирателно се отклоняват между продукта и системата за връщане на мастило. Мастилено-струйният печат често се използва за маркиране на продукти и кашони с човешки-читаеми данни при много високи скорости и за печат на баркодове върху кашони.

Матричен печат

Предимства
Процес на директно маркиране върху продукт или кашон, при който има само една стъпка, докато при печата на етикети те са две - печат на етикет с баркод и залепване на етикета върху продукта.
Предпочитан при поточни линии с висока скорост.
Използва се за индустриални приложения и големи организации, поради високите обеми на производство и високата цена на оборудването.

Недостатъци
Скъпа система, предназначена за големи обеми на производство или маркиране - непригодна за печат върху отделни продукти или малки партиди.
Необходима е постоянна поддръжка и контрол, за да се гарантира добро качество на печат.
Ограничена точност на "попаденята" на точките и плътността на баркода, поради постоянно движещите се продукти.
Ограничени повърхности подходящи за печат, поради разтичането на мастило на някои материали.
Лош контраст на баркодовете, отпечатани върху картон, поради по-тъмния им цвят.
Трябва да се използват прецизно подбрани скенери, за да се гарантира читаемост на баркода.

Лазерен печат
Лазерният принтер работи на принципа на фотокопирната машина като проектира поток от йони върху повърхността на печатащ барабан, създавайки изображение от заредени частици. Зареденият образ привлича тонера, който се трансферира върху хартията чрез натиск и високо температура. Така изображението се запечатва върху листа.

Матричен печат

Предимства
Лазерният принтер е подходящ за печат на баркодове върху документи от обикновена хартия.
Печатa висококачествен текст и графика на хартия и може да се използват за печат на документи, когато не се използва за отпечатване на баркодове.
Лазерните принтери могат да печата баркодове с висока плътност, което подобрява качеството на баркода.

Недостатъци
Лазерните принтери не са подходящи за индустриални приложения и за етикиране на отделни продукти. При тях има много загуби, тъй като не могат да отпечатат един или няколко етикета, а печатат върху цял лист.
Много внимателно трябва да се подбира лепилото на етикетите, тъй като има опасност от повреждане на етикетите и принтера. Причината е в натиска и високата температура, използвани в този вид печат. Те могат да предизвикат разтичане на лепилния слой на етикетите, който да остане по механиката на принтера и да зацапат отпечатъка. Много малко самозалепващи етикети върху листи са подходящи за лазерни принтери.
Отпечатъкът, направен с лазерен принтер има трайността на хартията. С тази технология не могат да се произвеждат етикети устойчиви на агресивна околна среда.
Стойността на тонера за печат на баркодове е висока. Например, при печат на текст се работи с 5% запълване на листа, докато при баркодовете тази стойност е 15-30%. Поради това разходите за отпечатване на баркодове са 3-5 пъти по-високи в сравнение с печатането на документи.

Термодиректен печат
Термодиректният печат е стара технология, разработена за евтини копирни машини и факс-апарати, които използват специлна химизирана хартия. По-късно тази технология е пренесена за печат на баркодове. Печатащата термо глава, обикновено е продълговата линейна матрица от малки нагряващи се резистори (от 100 до 600 броя на инч), които са подредени перпендикулярно на движението на хартията. Всеки термо елемент нагрява област от хартията с химическо покритие точно под елемента. Това предизивиква химическа реакция, резултатът от която е появата на черна точка в тази област. Цялото изображение се формира от редицата с термо елементи, след като хартията преминава през печатащата глава.

Матричен печат

Предимства
Термодиректния печат е отличен избор за много баркод приложения, поради равномерния и кристално чистия отпечатък, който създава.
Тази технология е подходяща за приложения с кратък живот на продукта - в смисъл, че етикетите не трябва да издържат много време.
Термодиректния печат е несложна технология, позволяваща запазване на околната среда и икономии чрез рециклиране на хартията.
С термодиректните принтери се работи лесно - няма необходимост от смяна и следене на тонер, лента или мастило.
Ниски разходи за поддръжка, в сравнение с другите технологии за печат.
Устойчив отпечатък, съпоставен с по-горе изброените технологии.

Недостатъци
Термодиректният отпечатък е много чувствителен на топлина и пряка слънчева и флуорисцентна светлина. Термодиректната хартия остава химически активна след печат. Поради това, почти всички термодиректни материали се покриват със защитен слой, за да издържат на светлина, химикали и триене.

Термотрансферен печат
Термотрансферният печат използва същия принцип на работа като термодиректния, но без хартия с термочувствителен химически слой а специална омастилена лента. Полиестерна лента, покрита със сухо термотрансферно мастило се движи между печатащата глава и етикетите. Печатащата глава нагрява мастилото от лентата, което се трансферира върху повърхността на етикета, оставяйки устойчив отпечатък.

Матричен печат

Предимства
Контрастен, кристално чист, устойчив и траен баркод отпечатък.
Подходящ за печат на серии и на отделни етикети - практически без загуби.
Ниски разходи за поддръжка.
Максимална читаемост на баркодовете, дори и с IR четци.
Отпечатване на високо контрастен текст, графика и баркодове.
Надеждна работа в офисни или индустриални условия.
Възможност за печат върху разнообразни материали.

Недостатъци
Термотрансферната лента се изразходва еднакво при голяма наситеност на изображението и при малка.
Термотрансферната лента трудно се рециклира.
Термотрансферната лента и материала трябва да са подходящо подбрани, за да се получи качествен отпечатък.

Сравнение на технологиите за печат на баркодове

Технология Качество на
отпечатъка
Читамаемост на
баркода
Разходи за
инвестиция
Разходи за
поддръжка
Брак
Матрична Лошо Ниска Ниски/Умерени Ниски/Умерени Голям
Мастилено-
струйна
Лошо Ниска/Задоволителна Високи Високи Голям
Лазерна Задоволително Задоволителна Умерени/Високи Умерени/Високи Голям
Термодиректна Задоволително/Отлично Задоволителна/Отлична Умерени/Високи Ниски Малък
Термотрансферна Отлично Отлична Умерени/Високи Ниски Малък


Източник на информацията: barcodes.bg