В Indesign съществува ли шорткът за опцията update link?

Няма предварително дефинирана, но може да се зададе допълнително от Edit - Keyboard Shortcuts - Panel Menus - Links: Update Links.