Как да разделите една страница на няколко части в Indesign

Създали сте документ в InDesign на една страница и сега искате да го разделите в няколко отделни страници. Възможно ли е? Със сигурност!

Да вземем за пример дипляна с две гънки, създадена на една страница, която искате да разделите на три страници.

текстово каре с автоматична номерация на страницата
На картинката горе, “1” във всяко текстово каре е автоматична номерация на страницата. Очевидно има само една страница. Има два начина да разделите този документ. (ОК, може би повече от два, но ще обясня два тук.)

Методът „документ в документа“
Най-лесният начин да разделите документ на части е да го поставите в нов документ, който е с размера, който желаете. Споменете си, че можете да сложите един InDesign документ (.indd) в друг. Това работи почти по същия начин като да поставите графичен обект.

И тъй, в този случай създавате документ с три страници с ширина една трета от тази на оригинала. Слагате графично каре на всяка страница. За всяко каре избирате Object > Fitting > Frame Fitting Options. В този диалогов прозорец, задайте на иконата Align From съответно ляво, център и дясно.

Например, в картинката по-долу променям опциите за запълване на карето на страница три, което ще накара поставения документ да се равни отдясно.

опциите за запълване на карето

Сега използвайте File > Place, за да поставите INDD файла три пъти – веднъж за всяка страница:

Автоматичната номерация

Можете да видите, че тук има проблем. Автоматичната номерация не се обновява, а отчита страница 1, въпреки че, технически, това е трета страница. И, разбира се, обектите на страницата са статични и не могат да бъдат редактирани. Ако искате да ги редактирате, можете да цъкнете два пъти с натиснат Option/Alt на графиката с инструмента Selection, за да извикате командата Edit Original, която ще отвори файлът обратно в InDesign.

Методът с мастър страница
Вторият метод ви осигурява три самостоятелни страници с обекти, годни за редактиране. Първо създайте мастър страница, която е дефинирана като разтвор от няколко страници. В случая долу създавам тристраничен разтвор с ширина, която е 1/3 от ширината на оригиналната страница. (Не забравяйте, че можете да направите сметките в полетата.)

тристраничен разтвор

Това е панела Pages след създаването на новия разтвор.

панела Page

Сега, уверете се, че тези две функции са активирани от менюто на панела Pages: Allow Spread to Shuffle и Allow Document to Shuffle. Сега използвайте функцията Add Pages (същото в менюто на панела Pages), за да добавите една страница преди и една след страницата в документа си:

Allow Document to Shuffle

Обърнете внимание че в изображението горе автоматичната номерация на страниците (която сложих с илюстративна цел), се обнови на страница 2. Накрая, приложете новата мастър страница към новия си многостраничен разтвор. Коато го направите, InDesign ще ви попита размерът на коя страница искате да запазите. Отговорът, разбира се е “Use master page size”:

Use master page size


Резултатът? Разтвор с три страници.

 Разтвор с три странициАвтор: David Blatner
Източник: indesignsecrets.com
Превод: Мартин Новев