Автоматизирана работна ръка с изкуствен интелект

2523
Автоматизирана работна ръка с изкуствен интелект

Пандемията сякаш промени нагласите към автоматизиране на работните процеси и възможността за отдалеченото им изпълнение. В същото време се появяват нови софтуерни решения с изкуствен интелект, които помагат в изпълнението на повтарящи се операции, отнемащи сериозно време. Тези новости през 2020-та оказват сериозно влияние към изискванията за знания и умения при служителите, а в същото време поставят нови изпитания пред работодателите.

 

От началото на индустриализацията винаги са съществували опасения, че автоматизацията ще остави хората без работа

 

На Световния икономически форум през 2018-та година бяха изнесени данни, че именно това ще остави до няколко години 75 милиона служители без работа. Пак там обаче бе допълнено, че в същия период ще бъдат създадени нови 133 милиона работни места. Няма съмнение, че все повече прости, а и по-сложни операции се автоматизират и тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Причината – бързо и почти безгрешно изпълнение. Тук опираме до това, че служителите ще имат нужда от по-специфични знания и умения, които от своя страна ще водят до по-високи очаквания за заплащане на труда.

Проблемът е, че не само у нас, но и в чужбина работещите в печатния бранш са с по-висока средна възраст на заетите. Това често води до липса на мотивация за допълнителна квалификация. Нека се съсредоточим върху няколко основни длъжности в печата, запознавайки се как и дали навлизането на автоматизацията и изкуствения интелект оказват влияние.

Търговци

Търговците са тези, които следва да са двигателят на една фирма. Те са лицето пред клиента или поне бяха преди пандемията да настъпи. Всъщност в немалко фирми тази длъжност е грешно заложена. Нерядко така наречените търговци просто отговарят на имейли и телефонни позвънявания. В действителност тяхната работа би следвало да е активно търсене на нови и комуникация с вече съществуващи клиенти. Пандемията даде свободно време на хората за повече информиране в интернет. Тези фирми, които бяха заложили на портфолио с отличаващи ги продукти и добро онлайн съдържание, като че ли излязоха на по-добри позиции от останалите. Възможността за поръчки онлайн, висока степен на самообслужване на клиентите и облачен достъп до различни бизнес услуги позволява на търговците да се разтоварят от ненужна комуникация, която не носи допълни приходи и да се фокусират към намиране на креативни решения и форми за продажба. Фирмите, които бяха инвестирали в системи за управление на продажбите, по-лесно успяха да постигнат работа без прекъсване от вкъщи.

Ще останат ли без работа търговците, ако голяма част от повтарящите се операции се автоматизират? Едва ли, защото именно те са тези, които знаят къде, какво и как могат да продадат (при условие, че са правилно селектирани за тази работа). Тяхното участие в създаването на полезно и интересно онлайн съдържание е задължително. Другото важно нещо е разбирането на технологиите и това, което могат да предложат чрез тях. Дори ако трябва да бъдем смели – могат да изпълняват функциите на качествен контрол за готовата продукция, тъй като именно те при проблем срещат недоволството от страна на клиента. В крайна сметка, ако някой е талантлив и не му се налага да се занимава със задачи, можещи да се автоматизират, то същият би могъл да направи даден бизнес по-добър. Когато обаче този човек се почувства недооценен, много вероятно е да си тръгне бързо.

 

човеко-роботи

Снимка Alex Knight от Unsplash

 

Дизайнери и предпечатари

Нека дизайнерите и предпечатарите не се обиждат, че са сложени под общ знаменател. Тук иновациите като че ли настъпват най-мощно. Вече са налични решения, базирани на изкуствен интелект за обработка на снимки, опростяващи процеси като ретуш или тифец. Съществуват други, с които всеки кадър може да се превърне в произведение на изкуството. В предпечата софтуерите стават все по-сложни и нуждата от познания по програмиране за решаване на комплексни проблеми вече е реалност. Дори тук изкуственият интелект помага в оптимизацията при запълване на печатните пространства.

В началото на миналата година дизайнерското студио Rare създаде AI система, имаща за цел да ускори процеса по дизайн. В същото време тя умее да създава неочаквани резултати за последващ брейнсторминг. Дори тези нововъведения обаче не заплашват позицията на дизайнерите. Все пак дизайнерите ще трябва да наблегнат в развиване на своята креативност, вместо върху простите повтарящи се процеси по чистене на фонове и разкрасяване на лица. Познанията в предпечата и технологиите за печат направо ще ги изстрелят в космоса. Опитните предпечатари също не са застрашени от отпадане, въпреки наличието на софтуер, който помага при проверката за често срещани проблеми в клиентските файлове. Когато започнем да говорим за сложни продукти, следва да се разчита на техните умения и те да бъдат оценявани и мотивирани подобаващо.

 

букви

Снимка: Natalia Y от Unsplash

 

Технолози и оператори в производството

Изкуственият интелект не е за пренебрегване дори във фазата на производството. Интелигентните системи на този етап позволяват вземане на решение въз основа на обратна връзка от сензорите на машините. Сред тях са следене за правилното подравняване на хартията качеството на отпечатъка и други. Чрез тях се постига съкращаване на времето за наблюдение и контрол на качеството, както и редуциране на риска от похабяване на материалите. Новите модели машини позволяват високи нива на автоматизация, както при печата, така и в довършителните процеси. Програмируемите функции пестят време и намаляват рисковете от грешки на оператора.

Производството все повече се дигитализира и автоматизира. Ето защо операторите, както и преди трябва да разбират от технологията и по най-добър начин да поддържат и работят с машините. Следва да се цени способността им за организираност и подреденост в работата, чрез изпълнение на задачите по ред, който оптимизира времето и продуктивността. Работата с нови технологии би могла да бъде привлекателна за по-млади специалисти, които от своя страна имат по-високи очаквания за заплащане и работна среда. Успоредната работа с нови и стари технологии отблъсква част от по-младите кандидати, които считат старото за отживелица. В действителност основните правила и познания, на които се основава печатът, особено при работа с цветови пространства не е съществено променена.

Липсата на адекватно обучение в полиграфията е видимо за целия бранш, а често печатниците нямат капацитета за квалифициране на персонала. Печатници, заложили на автоматизация и изкуствен интелект следва да наблягат пред кандидатите върху възможността за работа в доста по-иновативна среда. Мотивиращо за кандидатите би било да чуят, че са нужни за запазване актуалността на печата в новия дигитален свят. Веднъж привлечени те могат да бъдат въведени и в други специфични за печатницата процеси.

При всички условия мениджмънтът трябва да е наясно, че трябва да предложи по-високи възнаграждения от даваните до момента. В производството квалифицираните кадри са изключително ограничен кръг. Още повече поради факта, че са обект на внимание и за други технологични браншове, защото става въпрос за специалисти с техническа насоченост.

Заключение

Автоматизацията и изкуственият интелект не са заплаха. Чрез тях печатниците могат да редуцират брака, оптимизират сроковете и подобрят взаимодействието със своите клиенти. Работодателите следва да осъзнаят, че е нужна инвестиция не само в иновативен софтуер и хардуер, а и в хората, които ще работят с тях. Печатният бранш е от тези, с висока средна възраст на персонала. Някои могат да се преквалифицират, но поемането на по-големи отговорности и изпълняването на по-сложни операции води до очаквания в сферата на възнагражденията. Именно това е причината млади кадри почти да не проявят желание да влязат в бранша, въпреки възможностите за работа с иновативни технологии и софтуер. В крайна сметка автоматизацията и изкуственият интелект няма да оставят хората без работа, но ще променят естеството на трудовите характеристики. Служителите трябва да се занимават с това, което машините не умеят (все още) – преговори, стратегии, проектиране, създаване, решаване на проблеми, поддръжка и други, които ще подобрят конкурентоспособността на фирмата. Това може би отговори на въпроса ви защо не казахме нищо за мениджърите в тази статия.

Не на последно място по важност – автоматизацията трябва да е във всички етапи на производството и да спомага взаимодействието между тях. Необходимо е самите служители да осъзнаят, че изискванията за по-високи възнаграждения вървят ръка за ръка с допълнителни квалификации и поемане на отговорност.

Начинът на приспособяване от тяхна страна ще позволи отсяването на тези с желание за развитие от останалите. Важно е обаче и самите работодатели да желаят да имат в екипите си знаещи и можещи хора, които да ценят, а не да разчитат на прости изпълнители за стандартни операции, с които да се отнасят като с човеко-роботи на 8-часов работен ден.

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/