Експерт под наем

6095
Експерт под наем

През изминалите години се наблюдават любопитни за изследване промени в трудовите взаимоотношения. Тези процеси бяха ускорени с настъпилата пандемия от Covid-19. В здравната криза, както при всяка друга, бяха приложени различни подходи и някои бяха успешни, докато други показаха несправяне с проблемите. За последните изплуваха отдавна отлагани проблеми при трудовите взаимоотношения, което подсили недоверието между участниците на трудовия пазар.

 

Хоум Офис
Снимка на Michael Soledad от Unsplash

 

Попадането в бюрото по труда отвори очите на повече служители за необходимостта от изсветляване на получаваните доходи. Работодателите от своя страна започнаха да търсят по-добро уплътняване на заетостта в производствата. И тук сякаш естествено идва възможността за почасово наемане на служители. Нещо доста познато на Запад, но не толкова наложено у нас. Нека разгледаме по-обстойно тази опция за изход от кризата с персонала чрез предимствата и недостатъците за отделните страни.

Къде са експертите?

В бранша все по-често се говори за недостиг на експерти. В действителност по една или друга причина голяма част от тези специалисти излязоха от полиграфията през 2020 година. Това е тенденция, която се наблюдаваше в развитите страни години преди това. Повод са не само възрастта на персонала и недостатъчните възнаграждения, но и ред други фактори. Фактор е трудността за обикновен служител да получи бонус за своите опит и специфични познания. Тук дори не става дума само за финансов такъв.

В успешни години и конкретни ситуации позитивите най-често се обират от ръководството, но в обратната ситуация най-потърпевши са служителите. Нерядко отношението към тях се променя, така че се налага да напуснат, ако то не бъде променено. Това е доста опростен пример, с който целим да покажем, че днес масово по-компетентните служители си дават сметка за тази неизгодна позиция и търсят решения.

По-младите вече не залагат на сигурността от постоянната работа, което води до съкращаване на времето, прекарано на една и съща позиция или в една компания. Това е причина по-амбициозните експерти да се стремят да си изградят разпознаваемо име извън компанията, което да работи за тях в различни кризи, подобни на случилите се в последните години. Някои от тези хора предприеха постъпки и навлязоха на терена на самоосигуряващите се специалисти. Това не означава, че са напуснали бранша завинаги, но настоящата обстановка не предлага необходимите стимули, за да помагат активно в сектора.

Има и друга група експерти, чийто основен мотиватор е заплащането. Тези хора са готови да работят допълнително и на няколко места едновременно, без това да влияе на качеството на изпълнение или лоялността към основния работодател. За тях обаче е необходима допълнителна гъвкавост от страна на работодателите от гледна точка на работен график и натоварване. Пандемията показа на хората, че могат едновременно да работят и да имат повече време за семейството и приятелите си, спестявайки от времето за пътуване, престоя в работа и почивки. Следователно е нужна промяна и от страна на работодателите.

Кой и защо е подходящ за почасово наемане?

Още преди кризата през 2020-а в изследването “Deloitte Millenial Survey 2017” се отчита фактът, че 70% от родените в края на ХХ век в развитите страни предпочитат сигурността на доходите от постоянна работа, но биха я комбинирали с гъвкавост, която дава възможността за работа на свободна практика. Последното позволява личен избор в продължителността на натоварване, което се отразява на приходите, но също така дава възможност за преценка какво и с кого да се работи. С това отговаряме на част от въпроса кой и защо е склонен да работи почасово. Определено има амбициозни експерти и извън споменатото поколение. Подобни професионалисти не липсват и в България. Те се фокусират в области, изискващи специфични умения и талант. Такива са креативните и технически професии, но не трябва да се пропускат и области като управление и администриране. По-рядко може да се срещне подобен интерес у хора, занимаващи се с ръчни процеси или търговия.

От гледна точка на работодателите подходящите длъжности за почасова работа са онези, чието работно време не може да бъде максимално уплътнено. При някои производства това е проблем дори за едносменен режим и подходът е да се търсят служители, които да покриват и други операции, без за тази допълнителна експертност да им се заплаща необходимото възнаграждение. Други по-големи печатници имат работа за повече от една, но недостатъчна за две смени. Тук препоръката на първо място е да се преосмисли подходът към бившите служители, защото те са ценен ресурс, който би могъл да запълни подобни празнини. Те са се доказали в една или друга светлина и не са толкова непредсказуеми, колкото напълно непознат нов човек, който трябва да се впише в екипа. Демонстрираното уважение по време на трудовите правоотношения, както и при прекратяване (независимо от причината) ще остави отворена врата в бъдеще. Нужно е осъзнаване на факта, че наличните експерти в страната са недостатъчно и всяка пропусната възможност води до нежелани последствия в бъдеще.

От структурираните области и изброени проблеми по-горе за полиграфията могат да се маркират няколко подходящи длъжности. В техническата област това са печатарите, ножарите и щанцьорите. Говорейки за първите, всеки мисли основно за офсетови, но в действителност това се отнася и за операторите на дигитални машини – листови, широкоформатни и включително сувенирни, с които все повече печатници се оборудват. В креативната област попадат длъжности като дизайнери на опаковки, специалисти по 3D визуализации, по-рядко предпечатари или дизайнери. Към последните биха могли да се обърнат и в рекламните агенции, където полезно би било почасово наемане на външни експерти за сфери като редакция или коректура. Говорейки за администрация и управление, не става въпрос толкова за бизнес процесите, колкото за онлайн съдържанието под формата на уеб сайт, електронен магазин, блог или социални мрежи. Тази специфична област е витрина, която в последните години се налага като стандарт за успешен бизнес. Тя от своя страна изисква специфична квалификация и не може просто така да бъде прехвърлена като отговорност на случаен служител.

Какво печелят и какво рискуват работодателите?

В заключение можем да обобщим, че почасовото наемане е специфична възможност, която не е решение за всяко производство. Тук споменахме в кои конкретни ситуации то е препоръчително. Към възможността за поемане на непълни смени подобен ангажимент има още няколко преимущества. В някои случаи това освобождава работодателя от ангажимента да осигурява и оборудва работно място с компютър и скъпоструващ софтуер, а също така да се обвързва дългосрочно с изплащане на заплати и осигуровки. В конкретните случаи задачите могат да се обвързват с отделни граждански договори. Някои специалисти, които са си създали фирми, дори биха могли да издават и фактури за своите услуги, което автоматично намалява разходите за данъци на наелата ги компания. Трябва ясно да се маркира фактът, че очакванията за заплащане на подобен род експерти нерядко надвишават в пъти стандартно предлаганото от работодателите, но тук отново следва да се претеглят внимателно всички спестени разходи в по-дългосрочен план. За целта е нужен сериозен бизнес анализ на процесите в производството, включващи богат набор от променливи параметри.

Работодателите основателно следва да имат и опасения относно почасовото наемане, особено в случаите, когато доверяват скъпо оборудване в ръцете на непознати изпълнители. Тук отново се връщаме към възможността за покана към вече бивши служители, които са се доказали. Друга възможност са услугите на доверен посредник, какъвто в случая е Dotbrain. Компанията може да предложи проверен персонал, включително за почасови или конкретни ангажименти. Връзката, която се подържа с двете страни, гарантира достоверност относно коректността както на служителите, така и на работодателите.

Статията е публикувана за пръв път в печатното издание Dotbrain 5.0. 

Повече информация: dotbrain.eu

Вижте още:

Как да напишем ефективна обява за работа

Къде да позиционираме обявата за работа

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/