Има ли пилот в самолета?

5244
Има ли пилот в самолета?

Пандемията от COVID-19 се превърна в криза на много нива и като такава крие множество опасности, но също така предлага възможности. Българският печатен и рекламен бранш не бе пряко засегнат от почти ежедневните наредби на правителството, но немалка част от клиентите му бяха. Пълното затваряне на отделни браншове нямаше как да не се отрази в обема на поръчките. Оборотите на някои печатници се стопиха драстично, но други се справят успешно в ситуацията. За пореден път ставаме свидетели на факта, че добрият мениджмънт, изградил работещи правила и контрол, постига успешни резултати. Тук ще се опитаме да съберем и коментираме част от добрите и лошите практики, които се наблюдават в резултат на пандемията в нашия сектор. Тяхното прилагане даде и ще дава резултат в една или друга посока в бъдеще. Едно е сигурно – нищо няма да е същото както преди.

 

маска ковид 19

Photo by Ashkan Forouzani on Unsplash

 

С ВНИМАНИЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ

Успешните компании успяха да задържат ценните за тях служители, докато други предприеха прибързани решения да се освободят от тези с най-високи възнаграждения. Първите мислеха в перспектива, очаквайки кризата да отмине по-бързо, но и за това, че трудно ще намерят и върнат специалистите при себе си. При вторите скоро започнаха да се случват грешки в производството, струващи по-скъпо, отколкото би било, ако бяха запазили ценните кадри.

За всички бе ясно, че помощта на държавата ще дойде късно и ще бъде недостатъчна. Това от своя страна се отрази в ръст на безработицата и нежелание от страна на служителите да се върнат, преди да изтече срокът, за който имат право да получават обезщетения. Някои компании съкратиха част от персонала си с уговорката да ги върнат, след като изтече времето, в което могат да са на борсата, знаейки, че кризата ще се проточи. Други изпращаха служителите си в неплатен отпуск без елементарен опит за обяснение на ситуацията. Тези, избрали да са откровени и да говорят честно със своите служители, получиха разбиране. Други режеха глави със замах, въпреки че не осигуряваха на пълните заплати. Последното запали сигналната лампа в главите на новите безработни и в бъдеще те ще търсят своите права значително по-убедително.

В крайна сметка грижата за служителите е от първостепенно значение и тези, които заложиха на това, със сигурност ще бъдат сред победителите в бъдеще.

ПРОМЕНИ В РАБОТНАТА СРЕДА

Породената от пандемията криза показа, че съществуват длъжности, позволяващи отдалечена работа. Това в бъдеще може да доведе до оптимизиране на площите за работни помещения или още по-оптимистично – да промени начина на наемане за някои длъжности. В други отрасли се наблюдава появата на нови форми на заетост, сред които са работа на проектна база, лизинг на персонал и почасови/изнесени служители. Това дава гъвкавост на компаниите, без бремето от постоянния трудов договор. Прави впечатление, че служителите в големите градове, където има повече възможности, сякаш са по-отворени към подобни трудови правоотношения.

Работодателите масово се оплакват от ниска производителност. В действителност немалко печатници в България не са оптимизирали производството си така, че да могат да уплътнят работното време на своите служители в производството. За някои това са печатарите, за други – дизайнерите, а за трети – книговезците. Реално вариантите са или съвместяване на няколко длъжности, или наемане чрез някои от посочените по-горе форми.

Разбира се, тук се крият и известни рискове. Тъй като специалистите в бранша са малко, в най-натоварения период някои печатници могат да се окажат в невъзможност за изпълнение на поетите поръчки. За целта ще е необходимо доста по-добро и своевременно планиране от страна на мениджмънта. Подобно почасово заплащане от своя страна ще води до по-високи ставки за наетите, които своего рода ще бъдат самоосигуряващи се. Тези възнаграждения обаче ще се плащат за конкретно свършена работа, което в определени случаи би могло дори да бъде по-рентабилно. Самите служители ще имат възможност да работят и за конкуренцията, но по-амбициозните от тях биха се съгласили да работят доста над 8-те часа, регламентирани в трудовия договор. Следователно всичко ще опира до търсене и предлагане.

МАРКЕТИНГ НА КРИЗИСНО НИВО

Пандемията затвори хората вкъщи и голяма част от тях започнаха да търсят полезно съдържание. В България големият процент печатници и рекламни агенции са на мнение, че създаден веднъж, сайтът няма нужда да се обновява. Именно тези, предлагащи качествено портфолио от продукти, имащи добре поддържани блогове, полезно видеосъдържание или портали за самообслужване от страна на клиентите, привличат нови и задържат стари клиенти. Всяка информация, която може да бъде от помощ за клиентите, е добре да бъде споделяна публично, вместо да се крие от света.

Някои печатници реагираха бързо, предлагайки изцяло нови продукти, свързани със социалната дистанция, и тук не става въпрос за маски, шлемове и прегради, освен ако не говорим за персонализирани такива, а за стикери за под, поставки за дезинфектанти, информационни табла и други подобни. Каква част от тях обаче публикуваха в своя блог нещо в тази насока? В действителност доста от клиентите бяха затворени, но някои браншове имаха огромна нужда от печатни услуги и определени изпълнители бързо разработиха и завзеха нови позиции. Създаването на подходящо съдържание, което прави продуктите видими, и определянето на правилните онлайн канали за комуникация е толкова важно, колкото бързата реакция и производството на адекватни на ситуацията нови продукти. Голяма част от фирмите считат, че създаденото от тях е достатъчно, и не търсят помощ, смятайки това за излишен разход.

В крайна сметка доброто съдържание дава възможност за разширяване на кръга от потенциални купувачи и във все по-дигиталния свят това е важно. Това също е начин вече съществуващите клиенти да научат за допълнителни услуги и продукти, които биха им били полезни в работата с техните клиенти и партньори.

ЛИКВИДНИ ПРЕМЕЖДИЯ

Още, когато се заговори за пандемията в Китай, някои печатници започнаха да се презапасяват с материали, тъй като мислеха, че ще са по-хитри от останалите и когато всички останат без мастила или медии за печат, те ще превземат пазара. Всъщност се оказа, че работата рязко намаля поради променените нужди на клиентите и тяхната ликвидност пострада силно от това. Тези печатници не можеха да се разплатят с доставчиците си, както и със своите служители, което ги вкара в спирала на задлъжнялост, от която решиха да се измъкнат чрез мерки по съкращаване на разходите от важни пера, когато вече беше късно.

Друг проблем дойде за фирмите, които имаха договорени дълги срокове за отложено плащане, или такива, които нямат правилен подход за събиране на забавените си задължения. Липсата на изработени правила в тази посока доведе до още по-сериозни забавяния на плащанията и трудности при събирането от некоректните платци. Голяма част от фирмите използваха пандемията като оправдание за неплащане на своите задължения към доставчици. Проблемът с ликвидността попречи на инвестициите в технологична модернизация и повече маркетинг именно в момент, когато всички са дръпнали спирачката. За инвестицията в маркетинга вече споменахме по-горе. От гледна точка на автоматизацията липсата є води до забавяне на изпълнение, ниска конкурентоспособност и невъзможност за излизане на външни пазари чрез затворено производство, предлагащо качествен завършен продукт, добра цена и адекватни обеми.

В момент на криза наличието на свеж капитал винаги подпомага възможността за придобиване на материални или нематериални активи при по-добри условия и само бъдещето ще покаже разместването на пазара от направените в този период вложения.

С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО

Докато немалка част се оплакваха от кризата, други се заеха да преструктурират бизнеса си. Обърнаха внимание на възможността за електронна търговия, която беляза огромен ръст и вероятно ще задържи своите нива. Тази и други промени вероятно ще останат за постоянно и след преминаването на пандемията, превръщайки се в „новото нормално“. Ето защо е редно да се помисли какво и как би могло да се оптимизира в процеса на работа.

Дигитализацията бе един от моментите, които силно оказаха влияние. Липсата на готовност за отдалечена работа затрудни някои в моментите, когато спазването на дистанция беше наложено. Бъдещето се предсказва трудно и именно тук е мястото на добрия и качествен мениджмънт, който може да взема адекватни решения.

Проблемът с ръководната част не само в рекламния и печатния бранш, но и всеки друг сектор в страната е щекотлива тема.

Наличието на адекватно образование, на първо място в икономическа насоченост, и допълващо полиграфическо или поне техническо такова е правилният път към успешно извеждане от подобни кризи на родния полиграфически сектор.

В заключение можем да кажем, че пандемията принуди бизнесите да разберат колко важна е бързата адаптация при кризи от всякакъв род. Изчакването определено не е най-доброто решение и тези, които мислят, че много скоро всичко ще бъде както преди, грешат вероятно.

Образованите мениджъри взимат адекватни и непопулярни мерки в движение. В дадени случаи те могат да бъдат и грешни, но те почти веднага ще бъдат отхвърлени от клиентите, служителите и партньорите, които също са настроени да очакват всякакви последици от кризата. Важното е тази обратна връзка да се анализира моментално и да се внесат необходимите корекции, преди да е станало късно.

Разбира се, добри практики има и те се прилагат успешно, а резултатът от тях ще бъде новото нормално след пандемията при новите лидери на пазара.

Статията е публикувана за пръв път в печатното издание Dotbrain 3.0

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/