Оператор на дигитална печатна машина – задължения и изисквания за длъжността

723
Оператор на дигитална печатна машина – задължения и изисквания за длъжността

В този материал ще се опитаме да дефинираме всички необходими знания и качества за професията „Оператор на дигитална печатна машина“. В зависимост от типа машина и организацията на работа във фирмата длъжността „Оператор на дигитална печатна машина“ има съответно нюанси в изискванията и отговорностите за служителя. Изброените по-долу познания според нас (Dotbrain.eu) са задължителни, дори те да не са включени в задълженията или  длъжностната му характеристика на настоящата фирмата, в което работи. Това са препоръчителен пакет познания за да може оператора да се нарече професионалист, както и умения, които могат да му дадат широки възможности за реализация, и справедливо трудово възнаграждение.

Този тип печатни машини получават информация в цифров вид и я отпечатват с няколко различни печатни технологии на различни носители (субстрати). Работата на операторите е да контролират и поддържат машините, като се съобразяват със стандартите на компанията и изискванията на производителя на машината. Операторите използват дигиталната печатна машина, за да произвеждат печатни материали, които да отговорят на очакванията на клиентите. За да постигнат това, им се налага да променят много параметри на печата и настройките на системата, които засягат размери, цветове, трансфери на мастила и тонери и много други. В повечето случаи операторът трябва да извършва и регулярната поддръжка и профилактика на машината.

Различни дигитални печатни технологии
Под понятието дигитални печатни машини в този материал обхващаме всички тясно и широкоформатните дигитални машини, листови и ролни с мастиленоструйна, тонерна и др.(гел, Indigo) печатна технология, които по своята производителност са класифицирани като професионални или производствени. Обща отличителна черта е, че всички те имат RIP за управление. В тази категория влизат тясноформатни прозводствени машини, широкоформатни печатни машини, плоскопечатни дигитални машини, принтери за директен печат върху текстил, етикетни дигитални производствени машини и др.

 

Оператор на HP Indigo

 

Според организацията на работа във фирмата
Заради различна структура на организация в отделните фирми задълженията на операторите могат да бъдат следните:

  • В по-малките фирми, операторът на дигиталната машина често проверява клиентските файлове, коригира ги и в последствие ги отпечатва на машината, а често участва и в довършителните процеси.
  • Във фирми с по-развита структура и средни натоварвания в задълженията на оператора са включени само работа с RIP, спазване и организация на график на печат, обслужване на машината и зареждане с консумативи, профилактика, профилиране на медии и др.

Според класа на дигиталната печатна машина
В общи линии, колкото по-голяма производителност и печатаем формат е производствената дигитална машина, толкова тя е по-сложна за обслужване, което пряко се отразява и на изискванията и отговорностите на оператора.

 

Необходими познания за оператора на дигитална машина

Познаване на конструкцията и принцип на работа на дигиталната печатна машина
Задължително е познаването на печатната технология, възможностите и приложението на мастилата (тонери). Операторът трябва да познава конструкцията на машината и печатната технология, за да може да я обслужва и отстранява самостоятелно дребни технически проблеми, както и да познава максималните възможности на машината, за да бъдат избегнати аварийни ситуации и намеси на специализиран сервиз. Все пак става въпрос за печат, операторът трябва да е запознат с терминологията в печатните процеси и значението им. Сред задължителните знания са тези за растери, линиатури, формати на медии, цветни пространства и др.

 

Оператор на Коника Минолта

 

Довършителни и облагородяващи процеси
Операторът на дигиталната печатна машина трябва да познава поне изискванията за довършителните и облагородяващи процеси, все пак не всичко е печат. Някои дигитални печатни технологии имат специфики и недостатъци, които операторът трябва да познава, за да избегне проблеми в точността на рязане, регистър лице гръб, напукване при сгъване на медии, отклонения на изображения в тираж, проблем с ламиниране, лакиране и мн. др.

Материали (субстрати)
Познанията за материалите са много подценявани. Често в практиката ни на рекрутъри се оказва, че операторите на дигитални машини не само не разпознават различни материали, но не познават и възможностите и приложенията им. Освен теоретични познания е нужно и практическо разпознаване на медиите, включително е необходимо операторът да е обучен да разчита маркировка и етикетите на опаковките на материалите и консумативите, с които зарежда машините.

Софтуер
Работата със софтуер при операторите на дигитални машини може да бъде сложна, от корекцията и проверката на клиентските файлове, което изисква работа например с Adobe CC и друг специализиран софтуер, до опростена, изискваща само познаване и работа с RIP. Ние от Dotbrain.eu имаме завишени изисквания и мислим, че е абсолютно задължително операторът на дигиталната печатна машина трябва да може да прецени дали един файл е годен за печат, според изискванията на печатницата, трябва да може да работи RIP на машината, а в някои случаи да работи с допълнителни софтуери за персонализация, профилиране и електронен монтаж.

Теория на управление на цветовете
Операторът на дигиталната машина трябва има основни познания в управлението на цветовете и възможност за работа с контролно-измервателни уреди като денситометри и спектрофотометри.

 

Други качества, които да притежава оператора на дигитална машина

Операторът трябва да е отговорен към отпечатаната продукция, да бъде наблюдателен, за да открива своевременно нередности по време на печат и съобразителен при разрешаване на дребни технически проблеми, с които ще бъде изпълнена работата му.

Да спазва хигиена на работното място и предписанията на производителя на дигиталната печатна машина за състоянието на оборудването преди и след печат.

 

Обучение и образование на оператори на машини за дигитален печат

Няма нищо специално в предварителните изискванията за нивото на образованието за длъжността. Практиката ни в подбора на кадри показва, че на тази длъжност могат да работят хора с почти всякакво завършено средно образование. Работодателите предпочитат обаче да изберат кандидати с техническо образование, ние като рекрутър също. Разбира се има много изключения за това.

В България няма специализирано обучение за оператори на дигитални машини покриващо всички изброени по-горе изисквания. Ако сте работодател и ви предстои закупуване за машина за дигитален печат, то доставчиците ще ви осигурят базово обучение свързано със специфика на управление и обслужване на конкретния модел оборудване и това е всичко. За някои типове производствен клас машини обучението се провежда в специализирани центрове в чужбина, което се договаря допълнително.

Преквалификация

Един от най-добрите начини, за да си осигурите качествен оператор на дигитална печатна машина е да преквалифицирате служител, който е с комплексни базови познания за печатните процеси и софтуера.

На основата на натрупания ни опит при подбора на персонал в Dotbrain.eu, сполучливи преквалификации към оператори на дигитални машини могат да бъдат такива на бивши или настоящи офсетови печатари, специалисти предпечатна подготовка, оператори на CTP и др.

Професията в България в настоящия момент

Оператор на дигитална печатна машина е сравнително нова професия, на около 20 години. С нарастване на броят на дигиталните печатни машини, нараства и търсенето за оператори. Много често, заради слабо натоварени печатни машини, работодателят възлага на операторите и други задължения, което е напълно нормално. Като много други професии, тази също е без специализирано обучение и  често препредаване на знанията става от колега на колега или от работодателя. Често служителите работят без да разбират процесите в дълбочина и не се интересуват от новости в технологията и процесите на автоматизация. Сред недостатъците за професията е, че при някои от печатните технологии условията на труд включват шум и силна миризма. Професията обаче е интересна и съчетава комплекс от много различни познания и висока удовлетвореност заради резултатите на крайния продукт.

Dotbrain.eu е платформа за подбор на персонал разполагаща със специализирани оценяващи и профилиращи тестове на кандидати за работа или настоящи служители за различни професии в областта на печата и рекламното производство. Предлагаме освен подбор на персонал в областта на печата и рекламата, но и консултантски дейности за работодателите преди избора им на служители за конкретни позиции.

Вижте свободни позиции за оператори на дигитални машини.

Интернет портал за печатни технологии.