Съвет от адвокат: Служителки в майчинство искат да работят по няколко дни в седмицата

289
Съвет от адвокат: Служителки в майчинство искат да работят по няколко дни в седмицата

ВЪПРОС: Служителките ми в майчинство искат да работят по няколко дни в седмицата, докато децата им свикнат с детската градина. Как трябва да определя заплащането им, трябва ли да направя промени в трудовия им договор за няколко месеца?

ОТГОВОР: Кодексът на труда предвижда различни гаранции за трудовите права на работничките и служителките с малки деца, вкл. правото на надомна работа по чл. 312, ал. 1 КТ („Работничка или служителка – майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето има право да работи надомно при същия или при друг работодател.“) Това право рядко се използва ефективно и в пълния си обем, най-малкото защото някои видове работа не са от естество да бъдат извършвани от разстояние. Дори работата да го позволява, не винаги страните по трудовото правоотношение имат желанието (изцяло) да изключат присъствието на служителката в служебните помещения на работодателя.

Няма пречка обаче да се договори „смесен“ режим от надомна и присъствена работа – например работничката или служителката да идва на работното си място от вторник до четвъртък, а в понеделник и петък да работи от къщи. Ако това е волята на страните, тя следва да се обективира в допълнително споразумение по чл. 119 КТ. Възнаграждението може да се запази в същия размер или да се измени временно или за постоянно.

Друго възможно решение е от работничката или служителката да не се очаква да полага труд в дните, в които отсъства. Практически е налице правната фигура на трудов договор по чл. 114 КТ (за работа през определени дни от месеца). Преминаването от друг вид трудов договор към договор по чл. 114 КТ също може да стане с допълнително споразумение. Логично е в такава ситуация трудовото възнаграждение да се преизчисли пропорционално на времето, през което ще се работи, спрямо нормалната продължителност на работното време. Изобщо, допустими са всякакви изменения на трудовото правоотношение, стига да се постигне съгласие по тях и да се сключи писмено допълнително споразумение.

служителка в майчинство

Photo by Brian Wangenheim on Unsplash

Добре е тук да се направи едно изрично уточнение, произтичащо от формулировката на запитването („служителките в майчинство“). Понятието обикновено обозначава период на отпуск за бременност и раждане, съответно за отглеждане на малко дете. Тези отпуски са платени от държавното обществено осигуряване.

Действително, майката може да реши например да не използва отпуска по чл. 164 КТ или да прехвърли правото на ползване на този отпуск на друго лице. Тези въпроси излизат извън конкретното запитване. Същественото е обаче да се подчертае, че – ако служителката ползва отпуск и съответно й се изплаща обезщетение за майчинство от ДОО – формирането на осигурителен доход за същия месец може да доведе до спиране на обезщетението.

 

адвокат Андрей Александров Отговор от Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Камбуров и съдружници„, Андрей Александров е работил като юрисконсулт в Държавната комисия по сигурността на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на Академията на МВР, Института за публична администрация и европейска интеграция и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. Преподавал е като хоноруван асистент по трудово право в ЮФ на Софийския университет. Заема академична длъжност „доцент“ по трудово право и обществено осигуряване в Института за държава и правото при БАН.  Член е на Софийската адвокатска колегия.

Въпросите и отговорите са част от печатното издание Dotbrain – пътеводител на пазара на труда 2019.

Вижте отговор на въпроса за обучение на служители и договори за неустойки при напускане.

Калкулатор за определяне разходите на работодателя. 

Вижте всички въпроси и отговори към адвокат Андрей Александров

Интернет портал за печатни технологии.