Стажове за млади хора – опит от работодателя

118
Стажове за млади хора – опит от работодателя
Photo by Element5 Digital on Unsplash

Личният ни опит като работодател – обучението и стажуването на млади хора с помощ от държавата – споделено от личния опит на работодателя.

Вижте и официална информация от Агенция по заетостта. 

Програмите на Бюрото по труда за насърчаване на младежката заетост са от доста години и много фирми се възползват от тях. Финансират се със средства от държавния бюджет и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По схемата „Младежка заетост“ можете да наемете на стаж или за обучение младежи до 29 години. Те са много добър начин да намерите млади хора, които да обучите или да натрупат стаж за 6 месеца, и тази инвестиция на време и средства да бъде поета от държавата. Бюджетът на тази програма идва от Министерство на труда и социалната политика е и чудесен начин стажовете и обученията да бъдат наистина пълноценни и полезни и за двете страни.

Програмата е разделена на два вида мерки за насърчаване – стажуване на млади хора във фирмата и обучение на млади хора с помощта на наставник. Нашата фирма има опит и с двете разновидности на програмата и ги препоръчваме на всеки работодател, който търси млади попълнения за фирмата си. Програмите са шестмесечни и това ви дава достатъчно време да предадете опит и знания на младия човек, както и двете страни да преценят дали да продължат съвместната си работа след изтичане на периода.

Сключва се трудов договор за стаж или обучение, като можете да назначите човека на минимална работна заплата или на по-висока – всичко е по ваша преценка. По този начин младият човек получава стаж или обучение, но и заплащане за положения труд.

Като работодател преценете добре и направете необходимите счетоводни сметки какъв вариант за заплащане да изберете, тъй като програмата поема 90% от минималната работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя. При програмата за обучение за наставник се изплаща ½ минимална работна заплата, което е нелош допълнителен стимул за ваш служител или за самия управител на фирмата за отделеното време за обучение на лицето, което се обучава.

Документацията е много, но си струва усилията. Имайте обаче едно наум, когато планирате разходите по програмата. В предишни години имаше сериозно забавяне в плащанията (почти година) заради проблеми в самото министерство, смяна на правителството и други фактори и работодателите дълго чакаха възстановяване на средствата. В настоящия програмен период отчетните документи се придвижват бързо и плащанията към работодателите се извършват според заложените срокове.

Предимствата на програмата
• Финансирането на част от заплатата и осигуровките решава в голяма степен въпроса с инвестицията, която прави всеки работодател, наемайки млади хора без опит. Ако човекът не пасне във фирмата, то инвестираното от работодателя време и заплащане са поети от програмата.
• Има предвидено допълнително заплащане на осигуровките за сметка на работодателя за още 3 месеца, ако след изтичане на стажа или обучението работодателят сключи безсрочен трудов договор със стажанта или обученото лице.
• Предвиденото заплащане за наставник, в рамките на ½ минимална работна заплата, дава възможност на работодателя да мотивира финансово служител, който да отделя от времето си, за да обучава и наставлява обучаващите се.
• Времето, предвидено за обучение в програмата, е минимум 36 часа за месеца, което е напълно достатъчно, за да бъдат предадени знания – теория и практика, на обучаващия се.
• Ако работодателят се отнесе сериозно към обучението или стажа, ползите са взаимни – дава се шанс за кариерно развитие на млад човек, който да направи първите стъпки след завършеното си образование, а за работодателя това е възможност спокойно и без финансов риск да обучи нов служител във фирмата.
• От Бюро по труда се правят проверки на място, за да се провери дали служителят е на работа, както и се проверява счетоводството на фирмата – вадят се на място справки – аналитичини справки, ведомости и т.н. Ако счетоводството ви е изнесено, служителите на бюрото по труда са гъвкави – могат да направят проверка на удобно за вас място и време – в офиса ви или в офиса на счетоводната къща (ако ползвате услугите на такава).
• Служителите на бюрото по труда са любезни и отзивчиви и се стремят винаги да бъдат в помощ на работодателя.

Недостатъците на програмата

• Не очаквайте много или качествени кандидати, изпратени от бюрото по труда. Ако искате бързо да си намерите подходящи кандидати, направете го сами – публикувайте обяви, провеждайте интервюта и когато си харесате човек, той може да се регистрира в бюрото по труда, за да отговаря на изискванията.
• Предвидете си минимум един месец, дори два месеца, докато се придвижат всички документи за кандидатстването ви като работодател по програмата до подписване на договора с Министерството на труда и социалната политика и наемането на стажанта или обучаващото се лице.
• Отчетните документи, които се подават всеки месец, са повече от 15. Ако не сте счетоводител или нямате много опит с европейски или държавни програми, се подгответе за връщане на документите поне един път при подаването им, макар да сте изчели всички инструкции. Личен опит. Подават се банкови извлечения и платежни нареждания, които всеки месец заверявате в обслужващата ви банка. Предоставят се подробни отчети за всяка дейност.
• Не се приемат електронни документи – подавате ги лично в бюрото по труда, а след това служителите ги сканират и качват в електронна система.
• Служителите в бюрото по труда са свръхпретоварени и не са запознати в детайли с всички изисквания за попълване на документите. Често се дават разнопосочни указания, когато попълвате бланките и се налага да коригирате документи и да ги внасяте отново.
• Предишният ни опит беше свързан със сериозно забавяне на изплащането на средствата от страна на Министерство на икономиката и се оказа сериозно предизвикателство, когато са наети повече хора. При двама стажанти и едногодишно забавяне на средствата нашата фирма беше инвестирала около 10 000 лв., които не знаехме дали ще бъдат възстановени. По програмата участваха и фирми с наети по 10 и повече стажанти и обучаващи се лица. С днешна дата в програмата няма такова забавяне, работата на служителите в бюрата по труда и агенция по заетостта е добре координирана и плащанията се правят в предвидените за това срокове. Но въпреки това ние се въздържаме от наемането на повече хора, тъй като винаги предвиждаме риска от непредвидени обстоятелства – смяна на правителство, спиране на програмата или плащанията и т.н.

В заключение, препоръчваме програмите на Агенцията по заетостта като изключително добре замислени и изпълнени. Ползите са и за двете страни и въпреки многото отчетна документация, която се попълва всеки месец, ползите са многократно повече.

Вижте отговор на въпроса за обучение на служители и договори за неустойки при напускане.

Калкулатор за определяне разходите на работодателя. 

Повече информация: Dotbrain.eu

 

Име: Десислава Тодорова

Професионален опит: Познава печатния бранш по-добре от страната на клиента. Над 10 години се занимава с организацията на рекламни кампании, медия планиране, събития и продажба на реклама. Образованието по "Масови комуникации" в НБУ със специалност "Продуцентство" й дава възможност да се занимава с рекламните кампании на големи концерти и събития. Има стаж в БТА като репортер - мястото, на което е научила как се пишат новините.

Настоящи занимания: В последните 15 години се е посветила на портала Printguide.info и свързаните с него сайтове. През повечето време се занимава с продажби на рекламните площи, но не малка част от времето си отделя в създаване на новите проекти към портала.
Създател на печатните издания "Принт идея", "Dotbrain - пътеводител на пазара на труда в печата и рекламното производство".

В свободното си време: активен блогър и любител-градинар.