Лекция на Балканския печатарски форум и manroland през март.

2023

„Перспектива печат 2020. One Touch – autoprint, Перспектива печат на за вестникарското производство manroland на бъдещето.“ще се проведе на 22.03.2011г. в Университета побиблиотекознание и информационни технологии в София.

повече