Диана Петкова за University of the Arts, London College of Communication.

Диана Петкова за University of the Arts, London College of Communication.

1813

Диана Петкова се занимава с маркетинга и рекламата на Полиграфически комбинат. Тя е един от добрите примери за млад специалист с образование, получено в чужбина, който предпочита да работи в България. Разкажете ни повече за…

повече