Печатни иновации в помощ на кръговата икономика

Печатни иновации в помощ на кръговата икономика

68

Клиентите имат все по-големи очаквания относно въздействието върху околната среда и климата от страна на суровините, материалите и крайните продукти. Възможностите за рециклиране, компостиране, биоразграждане и други са елемент от зараждащата се в последните години…

повече