Е Принт разширява възможностите си за производство на книги

Е Принт разширява възможностите си за производство на книги

258

Е Принт допълниха възможностите си за печат и производство на книги с ново оборудване по европейска програма. Машините са в експлоатация от началото на август и ще повишат производителността и ще намалят сроковете на производство,…

повече
Мултикомерс ЕООД с нови инвестиции

Мултикомерс ЕООД с нови инвестиции

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0072-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Мултикомерс“ ЕООД“   На 28.01.2020 г., в гр. Русе се проведе заключително събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0072 „Подобряване…

повече