PVC фолиа DECAL в портфолиото на Тепеде България

PVC фолиа DECAL в портфолиото на Тепеде България

47

ТЕПЕДЕ предлага продукти от портфолиото на португалския производител DECAL. Опита от пазарите в страните, където ТЕПЕДЕ има свои представителства (Словакия, Чехия, Унгария, Хърватия и Холандия) им дава възможност да предложат оптимален набор от продукти от…

повече