Симулация на реалния печат с цветопробната система GMG ColorProof

Симулация на реалния печат с цветопробната система GMG ColorProof

234

Пробният печат и безкрайните тестове на скъпоструващата машина наложиха нуждата от използване на висококачествени цветопробни системи, които да облекчат трудния процес по създаване на цветни проби. Затова и цветопробните системи се наложиха като задължително решение…

повече