Ограничаване миграцията на мастило при контакт с храни

Ограничаване миграцията на мастило при контакт с храни

116

Хранително-вкусовата промишленост е обект на редица разпоредби за безопасност по отношение на опаковането и етикетирането. В случаите, когато става въпрос за директен контакт с храните, тези изисквания са още по-сериозни. Правилата обхващат не само субстратите,…

повече