Съвет от адвокат: Служител с незадоволителни резултати

Съвет от адвокат: Служител с незадоволителни резултати

96

ВЪПРОС: Имаме търговец, който работи на твърда заплата и процент от постигнати обороти. Повече от 6 месеца той не се справя със заложените таргети, твърди че е по срещи с клиенти и системно отсъства от…

повече