Corel Corel PDF Fusion ™ създава PDF файлове от 100 различни файлови формата

2983

Софтуерът решава два основни проблема на потребителите. Първо отваряне на файлове без да е необходимо да имате съответния софтуер и второ създаване и споделяне на файлове чрез универсалния PDF.

повече