От 1 Октомври фирма Дедракс открива ново звено за производство на хартиени и пластмасови карти с персонален код и/или изтриваемо поле.

2870

Това могат да бъдат предплатени ваучери за телефонни оператори, промоционални, лотарийни и клиентски карти, карти за подарък и др.

повече