Обратимо изменение на цвета при мастилата, пигментите и наноструктурите

Обратимо изменение на цвета при мастилата, пигментите и наноструктурите

2080

Съществуват два механизма за оцветяване За сметка на присъстващи в субстрата цветни кристали (пигменти), с определен химически строеж. За сметка на физическата структура на нано-слоеве, наночастици (молекули, супермолекули, кристали и течни кристали), при които протичат…

повече