UV дигитална печатна машина за етикети Canon Labelstream 4000

UV дигитална печатна машина за етикети Canon Labelstream 4000

857

Първа печатна машина за етикети Canon Labelstream 4000 е инсталирана в италианската ICECA, която е част от Samorani Group. Дигиталната машина е и първата в Италия в хибридна конфигурация с интегрирана еднопасова линия за конвертиране….

повече