ArtMarker oт Wacom

ArtMarker oт Wacom

2217

Повечето дизайнери познават класическия маркер с неговите способности, които позволяват да се правят плътни и прави линии, чрез завъртането му на 180 градуса по надлъжната му ос. Работейки с Art Marker потребителите получават чувство за…

повече