Възможно ли е в Illustrator да се види общият брой на точките на даден векторен елемент?

1812
Възможно ли е в Illustrator да се види общият брой на точките на даден векторен елемент?
Spread the love

Да, възможно е, като за целта не се налага използването на допълнителен модул към Illustrator. Нужно е да бъде селектиран желания обект и да се избере таб Preview от менюто Object/Path/Simplify.

Биографична информация