Възможно ли е да се възстанови илюстраторски файл (.AI), който след запис и последвало отваряне изписва следната грешка: „Could not open the filе:.. „?

4387
Възможно ли е да се възстанови илюстраторски файл (.AI), който след запис и последвало отваряне изписва следната грешка: „Could not open the filе:.. „?
Ако файлът е записан с PDF съвместимост, може да се опита следния начин: Линква се файлът в Adobe Indesign. Следва експорт в EPS или PDF формат. Така записаният файл се отваря в Adobe Illustrator. Ако файлът се отвори без съобщение за грешка, следва проверка на съдържанието, тъй като не се гарантира, че цялото съдържание се е запазило.
Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.