Възможно ли е и как могат да бъдат изтрити всички налични стилове в даден файл работен в Quark наведнъж?

2227
Възможно ли е и как могат да бъдат изтрити всички налични стилове в даден файл работен в Quark наведнъж?
Да, възможно е. Менюто, откъдето могат да се управляват, респективно изтриват с обща селекция параграфните стилове се намира в Edit/Style Sheets.
Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.