В Illustrator функцията Document Raster Efect оказва ли влияние върху елементите в документа и какви стойности е подходящо да се зададат?

1396
В Illustrator функцията Document Raster Efect оказва ли влияние върху елементите в документа и какви стойности е подходящо да се зададат?
Spread the love

Да оказва влияние като е добре да бъде зададена стойност от поне 300dpi.

Биографична информация