Каква е разликата между композитен и цветоотделен файл?

1928
Каква е разликата между композитен и цветоотделен файл?
Spread the love
В цветоотделения файл/pdf или postscript/ се съдържа информация за всеки цвят на отделнастраница от документа. Например CMYK се разделя на четиристраничен файлс информация за всеки цвят отделно. Ако файлът съдържа Spot цветове,броят на страниците във файла ще отговаря на броя на всеки Spot цвят.Всяка отделна страница представлява черно-бяло изображение насъответния цвят.
В композитния файл /pdf или postscript/ всички цветове са комбинирани ведна страница на документа. При преглед на монитор, изображението севижда цветно.

Биографична информация