Какви са оптималните стойности на влажност и температура в помещение, където се съхранява хартия за офсетов печат?

3311
Какви са оптималните стойности на влажност и температура в помещение, където се съхранява хартия за офсетов печат?

Желателни ориентировъчни стойности за оптимално съхраняване на хартия за офсетов печат са 50 до 60% влажност на въздуха, температури около 20 градуса през зимните месеци и около 25 през летните.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.