Какви са основните видове полиграфически изделия?

1580
Spread the love

Листовка – не се сгъва и не се шие.Дипляна – сгъва се, но не се шие.Брошура – шие се с телчета (и се сгъва, естествено).Каталог – изделието е с набор, лепи се или е с концево. шиене; има гръб.

Биографична информация