Какви color settings да задам за продуктите на Adobe от пакета Creative Suite?

2626
Какви color settings да задам за продуктите на Adobe от пакета Creative Suite?

Като начало е задължително мониторът, на който работим да бъде калибриран, с необходимия за целта уред. За конкретните col or settings могат да се използват следите: – за RGB работно пространство – Adobe RGB – за CMYK работно пространство – някой от вариантите на Forga – за спот цветове и грйскейл е препоръчително използването на същата настройка както за CMYK.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.