Какви color settings да задам за продуктите на Adobe от пакета Creative Suite?

1938
Какви color settings да задам за продуктите на Adobe от пакета Creative Suite?
Spread the love

Като начало е задължително мониторът, на който работим да бъде калибриран, с необходимия за целта уред. За конкретните col or settings могат да се използват следите: – за RGB работно пространство – Adobe RGB – за CMYK работно пространство – някой от вариантите на Forga – за спот цветове и грйскейл е препоръчително използването на същата настройка както за CMYK.

Биографична информация