Какво означава терминът Trapping /маскиране/?

1647
Какво означава терминът Trapping /маскиране/?
Spread the love
Trapping /маскиране/представлява съвкупност от мерки и действия, целящи предодвратяванетона нежелано “просветване“ при печат, на границатана две цветови области. Причините за този нежелан ефект са комплексни,като в общия случай са комбинация от възможностите на печатната машина,вида на хартията, плътността (покривността) на цветовете и т.н. Ефектътна “просветване” най-често се проявява при печат наизображения, линии и текст върху цветен фон. Компенсирането на тазинеточност се изразява в увеличаване или “раздуване”контура на единия от обектите със стойност, при която ще се получизастъпване между тях и същевременно самото застъпване ще останеневидимо след печата.

Биографична информация