Как и доколко може да бъде предвиден ефекта на „приплъзване“ при изделие с телово шиене?

3028
Как и доколко може да бъде предвиден ефекта на „приплъзване“ при изделие с телово шиене?

Приплъзването или още познато като creep ефект се получава в следствие технологията на книговезване, а именно влагане и обемността на хартията. Удачен вариант е да се направи макет в реален размер и да се измери разликата в размера между най-вътрешните и най-външните страници. По този начин установяваме каква е стъпката, с която трябва да намалим всяка двойка страници, спрямо предходната, считано от корицата към вътрешността на изделието. Най-удачния вариант е всички тези манипулации да бъдат оставени на печатницата, с която работите.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.