Как може да бъде поставена цветна подложка, само на определени думи от даден текст в InDesign?

3249
Как може да бъде поставена цветна подложка, само на определени думи от даден текст в InDesign?
Посредством Paragraph rules, намиращо се в Paragraph palette. Тук е важно да се отбележи, че при конвертиране на текста в криви, желаният ефект изчезва. Това е така, тъй като ефектът е приложим само за параграфен текст.
Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.