Как може да се разбере за определен обект в Illustrator, на колко градуса е ротиран?

2426
Как може да се разбере за определен обект в Illustrator, на колко градуса е ротиран?

Може да се разбере, на колко градуса е ротиран даден обект в Illustrator ато се използва инструмента measure, а стойността се изписва в Info палетата.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.