Как може да се разбере кой е съотвестващия цвят по Panton на определени, предварително дефинирани стойности по CMYK?

3270
Как може да се разбере кой е съотвестващия цвят по Panton на определени, предварително дефинирани стойности по CMYK?

Най-добрият вариант е ползване на сертифицирана книжна пантонска скала и визуално определяне на най-близкия цвят. Друг вариант е използване на Adobe Photoshop. След нанасяне на стойностите на желания цвят по CMYK, в цветовата палитра, избираме Color Libraries и можем да видим най-близкия цвят. Важно уточнение е че и двата метода са неточни и не може да се говори за абсолютно съответствие, а за приближение.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.