Как се сменя името на шрифт, така че, не само файловите браузъри, но и софтуерът за разглеждане и управление да го инициализират с новото му име?

2047
Как се сменя името на шрифт, така че, не само файловите браузъри, но и софтуерът за разглеждане и управление да го инициализират с новото му име?
Spread the love
За подобен род промяна енеобходимо да се използватпрофесионални програми за редакция и създаване на шрифтове. Една отнай-мощните и популярни такива, е FontLab.

Биографична информация