Когато копирам обекти в Indesign, как мога да ги поставя на същото място, от което са копирани?

1665
Когато копирам обекти в Indesign, как мога да ги поставя на същото място, от което са копирани?

Използвайте функцията “Paste in place”, която по подразбиране има клавишната комбинация ctrl+shift+alt+v.

Интернет портал за печатни технологии.