Когато копирам обекти в Indesign, как мога да ги поставя на същото място, от което са копирани?

1472
Когато копирам обекти в Indesign, как мога да ги поставя на същото място, от което са копирани?
Spread the love

Използвайте функцията “Paste in place”, която по подразбиране има клавишната комбинация ctrl+shift+alt+v.

Биографична информация