Мога ли да превърна цветоотделен файл в композитен?

1905
Мога ли да превърна цветоотделен файл в композитен?
Spread the love
Да, възможно е. За целтасе използва специализиран софтуер, например допълнението PDF Seps2Comp за Acrobat.Тази операция крие много рискове от некоректно изпълнение и не сепрепоръчва, ако не е наложителна.

Биографична информация