Може ли в Acrobat да бъде зададено за определен обект или група обекти front или back?

2605
Може ли в Acrobat да бъде зададено за определен обект или група обекти front или back?

Вариант за решаване на този казус е селектиране на желаните обекти с Touch-Up Object инструмента и използване на Edit Object – Illustrator – some editing – Save, от контекстното меню.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.