При печат на черен текст върху пантон, как трябва да бъде подготвен файла, за да няма впоследствие проблем при печат?

3818
При печат на черен текст върху пантон, как трябва да бъде подготвен файла, за да няма впоследствие проблем при печат?

Класическият метод да се подготви файла е да се зададат пообектно следните атрибути: за черният текст – knockout, да се създаде stroke на черният текст с дебелина 0.144 pt – 0.200 pt с атрибут overprint.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.