При печат на черен текст върху пантон, как трябва да бъде подготвен файла, за да няма впоследствие проблем при печат?

1701
При печат на черен текст върху пантон, как трябва да бъде подготвен файла, за да няма впоследствие проблем при печат?
Spread the love

Класическият метод да се подготви файла е да се зададат пообектно следните атрибути: за черният текст – knockout, да се създаде stroke на черният текст с дебелина 0.144 pt – 0.200 pt с атрибут overprint.

Биографична информация