При подготовка на файлове за печат, нужно ли е да се флатват прозрачните обекти?

2127
При подготовка на файлове за печат, нужно ли е да се флатват прозрачните обекти?
Зависи от конкретния проект. В случай, че има наслагване на полупрозрачни обекти е желателно да се флатнат с цел предотвратяване на проблеми впоследствие при растеризацията. Ако обаче няма застъпване на полупрозрачни обекти и използваме функцията flatting, това на практика ще е презастраховка и само ще влошим качеството на въпросните обекти по време на печат.

Интернет портал за печатни технологии.