При подготовка на файлове за печат, нужно ли е да се флатват прозрачните обекти?

1652
При подготовка на файлове за печат, нужно ли е да се флатват прозрачните обекти?
Spread the love
Зависи от конкретнияпроект. В случай, че има наслагване на полупрозрачни обекти е желателнода се флатнат с цел предотвратяване на проблеми впоследствие прирастеризацията. Ако обаче няма застъпване на полупрозрачни обекти иизползваме функцията flatting, това на практика ще е презастраховка исамо ще влошим качеството на въпросните обекти по време на печат.

Биографична информация