При работа по проект съдържащ прозрачности и преливки, удачно ли е конвертирането към битмап с цел опростяване и по-лека работа с файла? Ще се загуби ли качество и ако да видимо ли ще е?

1
При работа по проект съдържащ прозрачности и преливки, удачно ли е конвертирането към битмап с цел опростяване и по-лека работа с файла? Ще се загуби ли качество и ако да видимо ли ще е?
Spread the love
Много зависидали крайният файл ще се генерира от продукт на Adobe или не? Ако сегенерира от продукт на Adobe не, не е удачно да конвертираме преливкитев битмап, освен ако няма наслагване на полупрозрачни обекти. Това етака, защото при генерирането на постскрипт файл или pdf ползваме AdobePrint Engine, който дава далеч по-добра интерпретация на преливките,отколкото би била при направата на битмап да речем. При използванетона  Adobe Print Engine там, където има полупрозрачност, сегенериратсъответните растери, но биват и  обграждани и клипнати свектор. Потози начин ръбовете остават чисти, а не пикселизирани и съответнокачеството по време на печат e по-добро.  Adobe Print Engineсеизползва и в някои от съвременните рип-ове като препроцесор. Товаозначава, че дори и да не ползвате продукт на Adobe за генериране накрайния файл, в случай че той бъде растеризиран на именно такъв рип,отново бихте могли да се възползвате от технологията на Adobe PrintEngine и съответно да получите високо качество на преливките по времена печат.

Биографична информация