В Illustrator функцията Document Raster Efect оказва ли влияние върху елементите в документа и какви стойности е подходящо да се зададат?

1570
В Illustrator функцията Document Raster Efect оказва ли влияние върху елементите в документа и какви стойности е подходящо да се зададат?

Да оказва влияние като е добре да бъде зададена стойност от поне 300dpi.

Интернет портал за печатни технологии.