Защо векторна илюстрация, записана в eps формат от Adobe Illustrator, не може да бъде отворена в последствие в Corel Draw?

4001

Вероятната причина за този проблем е несъответствие между версиите на двата продукта -Adobe Illustrator и Corel Draw. Възможно решение на проблема е записване на векторната илюстрация в по-ниска версия (например осма) като .eps файл в Adobe Illustrator.  Друга възможна причина за проблема е опитът да се отвори (open) .eps файла с Corel Draw, вместо да се използва функцията import.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.