Какво представлява PPD файлът и как да го инсталираме?

2901
Какво представлява PPD файлът и как да го инсталираме?
PPD – PostScript Printer Description

PPD е служебен файл, комуникиращ с драйвера на postscript печатащо устройство – принтери, експонатори, CtP и т.н. PPD файла съдържа служебна информация относно целия набор от възможности за печат на устройството като например: описание на възможните размери, минималния набор от шрифтове, конфигуриране на вградената памет и т.н. По правило PPD файла се създава от производителите на postcript печатащи устройства, но може да бъде създаван такъв за конкретни нужди или да бъде редактиран вече съществуващ с обикновен текстови редактор.

За да инсталираме PPD файл, са ни необходими самия PPD файл, който в общия случай можете да свалите от сайта на производителя на устройството или печатницата, с която работите и Adobe PS Driver, който може да бъде намерен на сайта на Adobe – http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=44&platform=Windows. При точното следване на следващите няколко стъпки, които ще илюстрираме по-долу, се надяваме да успеете безпроблемно да инсталирате нужното ви ppd.

Поставете ppd-то в папка, която ще запомните и няма да изтривате в последствие. Стартирайте Adobe PS Driver-а. След няколко секунди трябва да видите следния екран:

Добре е да затворите всички останали активни приложения и с натискане на бутона ‘Next’ продължаваме нататък.

Следва лицензионното спорузумение, което приемаме с бутона ‘ACCEPT’, за да продължим с инсталацията.

Инсталаторът ни предлага да изберем какъв е вида на свързаност на принтера – Local Printer (директно към компютъра) или Network Printer (към локалната мрежа). Избираме Local Printer продължаваме с ‘Next’ нататък.

Със следващата стъпка ни предстои да укажем какъв е вида на порта посредством, който принтера е свързан с компютъра. Тук избираме FILE: Local Port. Продължаваме с ‘Next’по-натам.

Във следващата стъпка от нас се изисква да укажем какъв е вида на принтера. Избираме ‘Browse…’ и навигираме до папката, в която в началото сложихме ppd-то. Избираме го, потвърждаваме с ‘OK’ и с ‘Next’ продължаваме инсталацията. В нашия случай ието е Generic Postscript Printer, но в зависимост от името на PPD може да бъде всякакво. Например името на печатницата или модела на принтера.

Сега трябва да изберем дали принтера ще бъде споделен с други потребители или ще го ползваме само ние. Избираме опцията, че ще го ползваме само ние – Not shared. С ‘Next’ продължаваме по-натам с инсталацията.

Инсталаторът ни предлага да присвоим име на принтера различно от това на файла от опцията ‘Printer name’. Тук препоръчваме да запазите съществуващото, за да се предотвартите объркване в последствие. Следва въпрос относно това дали искаме така инсталираното ppd да е принтера ни по подразбиране. Това зависи изцяло от вашите предпочитания. В случай, че нямате инсталиран принтер като периферно устройство, можете да изберете ‘Yes’. Имайте предвид обаче, че всяка една от програмите от която се опитвате да разпечатате какъвто и да било документ, било той от MS Word или Internet Explorer, ще се опитва по подразбиране да печата през ppd-то. В общия случай това е неудобно, затова препоръчваме да изберете опцията ‘No’. Следва въпрос дали искаме да разпечатаме тестова страница, на който отговаряме с ‘No’, при все че отговора ‘Yes’е според инсталатора препоръчителен (Recommended).

Преминахме през всички стъпки на процеса на инсталация. Сега е момента, в който можем да се върнем, ако решим че сме пропуснали нещо или искаме да променим нещо. В противен случай натискаме бутона ‘Install’, и след няколко секунди процеса на инсталация приключва.

Тук инсталаторът ни предлага да направим основните настройки на току-що инсталираното ppd. Можем да ги направим сега или да изберем ‘No’ и да ги направим по-късно. Ще разгледаме и двата варианта.

Избираме ‘Next’ и в новоизлезналия прозорец обръщаме внимание на следните опции:

1. Manual Feed или Ръчно подаване на хартията. Mожем спокйно да го изключим посредством избора Not Available, тъй като реално няма да има подобен вид печат с ръчно подаване на хартията. Трябва да се отбележи, че при ppd-то, което инсталирате Вие, може да не съдържа въобще опцията Manual Feed.

2. Font Substitution Table. Това е листа с минималния набор от шрифтове. Тук е добре срещу всеки шрифт да изберем опцията . Това ще ни гарантира, че ако работим по файл с шрифтове, които нямаме инсталирани, ppd-то няма да го замени с друг шрифт, в случай че е от посочения лист с минимален набор шрифтове.

3. Output Protocol. В случай че не работите с много стари версии на софтуер за предпечат (преди 2000г.) задължително избираме Binary.

4. Minimum Font Size to Download as Outline. Избираме стойност от порядъка 2-5 pixels. Тази стойност указва долната граница като размер на шрифта, но в пиксели, под която шрифта няма да присъства в принтирания документ, в случай че сме задали на програмата, от която принтираме да конвертира текста в криви при принтирането.

В случай, че сме избрали ‘No’ при възможността за настройка на ppd-то по време на инсталацията, от Printers and Faxes в Control Panel избираме новопоявилия се принтер с името на ppd-то, маркираме го и с десен бутон избираме ‘Properties’.Навигираме до менюто ‘Device Settings’ и оттам правим корекциите, които описахме по-горе.

Остава ни само да завършим инсталацията със потвърждаване с бутона ‘Finish’. В последното меню инсталатора ни предлага да видим ‘Read Me’ файла, което можем да направим или откажем по наше усмотрение.

Желателно е след инсталацията да рестартираме компютъра. След рестарта в принт менюто на всяка от програмите инсталирани на компютъра, трябва да разполагаме с възможност за избор на нов принтер с името на новоинсталираното ppd.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.