Какъв файл /pdf или postscript/ е за предпочитане да използваме при работа с печатниците – композитен или цветоотделен?

4194
Какъв файл /pdf или postscript/ е за предпочитане да използваме при работа с печатниците – композитен или цветоотделен?
Попитайте печатницата или студиото за експонация, с които работите. И двата вида файлове имат своите предимства и недостатъци. Изборът се определя от изходното устройство – експонатор, печатна машина или принтер. Цветоотделеният файл, обикновено е по-голям, като размер от композитния. Той обаче е за предпочитане, когато trapping /маскиране/ е зададен ръчно или софтуерът на изходното устройство е по-стара версия и няма възможност за работа с композитни файлове. Цветоотделеният файл не може да се използва директно за печат на принтери или дигитални преси. Предимствата на композитния файл са по-малкия размер на файла и възможност за автоматично задаване на trapping от RIP-а на изходното устройство.
Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.