Как мога да направя градиент от цвят по Pantone в Adobe Illustrator?

4906
Как мога да направя градиент от цвят по Pantone в Adobe Illustrator?
От палитрата избираме желания цвят по Pantone и го привлачваме в двата края на преливката. В последствие можем да променим и процентите на самия цвят до желаните от нас, например преливката може да започва от 33% и да завършва на 75%.
Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.